Nasi eksperci

Prof. dr hab med. Ewa Helwich

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Pediatra, specjalista chorób płuc i specjalista neonatolog. Od 1981 – 1991 roku kierownik Kliniki Neonatologii, a od roku 1997 i obecnie kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. W latach 1991 – 1997 kierownik Pionu Neonatologii Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W latach 1995 - 1997 Specjalista Wojewódzki w dziedzinie Neonatologii dla woj. łódzkiego, w latach 1997 – 2001 Specjalista Wojewódzki w dziedzinie Neonatologii dla woj. mazowieckiego. Od 2001 roku do chwili obecnej Konsultant Krajowy w dziedzinie neonatologii. W latach 2002 – 2005 prezydent Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej. W latach 2008 – 2011 przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Matki i Dziecka, obecnie członek Rady Naukowej Instytutu Matki i Dziecka oraz Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Członek Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych, członek Grupy Eksperckiej ds. Produktów Leczniczych Przeznaczonych do Stosowania w Medycynie Wieku Rozwojowego.

Główne kierunki zainteresowań to wczesne uszkodzenia mózgu, ich ewolucja kliniczna i wpływ na rozwój.

Prof. dr hab. Maria K. Borszewska-Kornacka

Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej i aktualnie prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

W latach 2012 - 2018 pełniła funkcje Konsultanta w dziedzinie Neonatologii w  województwie mazowieckim. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Neonatologicznego i wielu innych towarzystw polskich i zagranicznych. Sprawuje także funkcję Przewodniczącej Rady Naukowej Fundacji Banku Mleka Kobiecego. Jest członkiem Zarządu Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. W 2012 roku powołała Koalicję dla Wcześniaka platformę edukacyjną zrzeszającą wiele organizacji pozarządowych zajmujących się problemami przedwcześnie urodzonych noworodków.

Dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska prof. ICZMP

Kierownik Kliniki Neonatologii ICZMP, konsultant wojewódzki w dziedzinie neonatologii, sekretarz Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

Ukończyła Łódzką Akademię Medyczną. Jest specjalistą pediatrii i neonatologii. Od 2007 roku jest Kierownikiem Kliniki Neonatologii Centrum Zdrowia Matki Polki (57 łóżek w tym 23 stanowiska intensywnej terapii neonatologicznej). Kieruje zespołem 27 lekarzy neonatologów i rezydentów. W zespole Kliniki pracuje także 95 pielęgniarek oraz lekarz rehabilitant, fizjoterapeuta i neurologopeda odpowiedzialni za opiekę neurorozwojową wcześniaków.

Wiedzę uzupełniała w trakcie staży zagranicznych w Maternity Hospital w Liverpoolu, Columbia University w Nowym Jorku, Children Hospital of Alabama US oraz podczas zagranicznych szkoleń podyplomowych - IPOKRaTES Foundation Clinical Seminar (Stockholm, Verona, Siena, Mainz, Warszawa).

Pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neonatologii. Wśród zainteresowań naukowych należy wymienić farmakokinetykę i terapię monitorowaną, opiekę nad noworodkiem o ekstremalnie małej masie ciała, nowoczesne techniki wentylacji, terapię surfaktantem egzogennym, terapię żywieniową, zastosowanie hipotermii leczniczej w encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej noworodka, monitorowanie funkcji mózgu, neuroprotekcję. Jest pionierem metody hipotermii leczniczej w Polsce stosowanej w niedotlenieniu okołoporodowym. Koordynuje bazę danych i współpracę wieloośrodkową w ramach platformy informacyjno-naukowej „Moduł encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej”. Prowadzi prace naukowe w oparciu o granty KBN, NCN,  organizuje współpracę wieloośrodkową oraz międzynarodową. Koordynuje pod względem merytorycznym program edukacyjny dla szpitali w Polsce „Opieka Wspierająca Rozwój Noworodka w Oddziale Szpitalnym”.  W Klinice Neonatologii prowadzone są także zajęcia w ramach „Szkoły Rodziców Wcześniaka”.
Jest także adiunktem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną na wydziałach polsko i anglojęzycznych UM oraz w ramach koła naukowego studentów. Jest opiekunem programów specjalizacyjnych w neonatologii oraz promotorem prac doktorskich.

Celem dalszej poprawy jakości opieki nad wcześniakami urodzonymi z masą ciała poniżej 1500g współpracuje z międzynarodową bazą Vermont Oxford Network. Klinika Neonatologii współpracuje także z 6 polskimi NeoOIT szpitali świadczących opiekę perinatologiczną, w ramach Polskiej Sieci Neonatologicznej monitorującej zakażenia w oddziałach intensywnej terapii noworodka.

Klinika Neonatologii w latach 2011-2015 otrzymała 2 granty UE na zakup nowej aparatury medycznej oraz restrukturyzację.

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach

Kierownik Kliniki Neonatologii Katedry Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Kierownik Oddziału Klinicznego Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Konsultant wojewódzki w dziedzinie neonatologii.

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest specjalistą pediatrii i neonatologii. Od 1992 jest Kierownikiem Oddziału Klinicznego Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (75 łóżek w tym 26 stanowisk intensywnej terapii neonatologicznej oraz 20 stanowisk opieki pośredniej). W 2002 uzyskał tytuł naukowy profesora w zakresie pediatrii. Kieruje zespołem 14 lekarzy neonatologów i rezydentów.

Wiedzę uzupełniał w trakcie staży zagranicznych w University of California Los Angeles (UCLA) oraz University of Southern California (USC) w Los Angeles, a także Szpitalu Uniwersyteckim w Kolonii.  

Jest autorem ponad 106 prac opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, takich jak „Pediatrics”, “Critical Care Medicine”, “European Journal of Pediatrics”, “Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology”, Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, Acta Paediatrica, Pediatric Infection Disease Journal, „Biology of Neonate” (obecnie Neonatology), Journal of Maternal Fetal Neonatal Medicine, Journal Pharmacol Exp Ther, czy PloS One. 3 z nich znalazły się w poszczególnych latach wśród 1000 najbardziej interesujących publikacji dotyczących tematów medyczno-biologicznych na świecie.

Jest w kraju pionierem stosowania nieinwazyjnego wsparcia oddechowego od pierwszej minuty życia a także podaży surfaktantu metodą INSURE. W oparciu o wyniki własnych badań i obserwacji klinicznych opracował metody ograniczania odpowiedzi zapalnej w przebiegu sepsy u noworodków a także zwrócił uwagę na konieczność monitorowania aktywności białka C i antytrombiny w trakcie terapii tej groźnej nadal jednostki chorobowej. Są one stosowane w ponad 90% oddziałów w Polsce o różnych stopniach referencyjności. Jako pierwszy w kraju wprowadził do żywienia parenteralnego wcześniaków emulsje tłuszczowe zawierające kwasy tłuszczowe omega-3 ze szczególnym uwzględnieniem kwasu DHA a także opisał przypadek pomyślnego zastosowania L-cytruliny w łagodzeniu objawów nadciśnienia płucnego w przebiegu dysplazji oskrzelowo-płucnej. Wizytówką możliwości kliniki w prowadzeniu krańcowo niedojrzałych wcześniaków są hospitalizowane w oddziale kieleckie pięcioraczki, ważące od 570-800 gramów. Obecnie w wieku 10 lat zadziwiają swoimi zdolnościami a także aktywnością medialną wszelkich niedowiarków, uważających że wcześniactwo zawsze musi prowadzić do niepełnosprawności.

W roku 1991 założył działającą dzisiaj jako organizacja pożytku publicznego Krakowską Fundację Dziecka Narodzonego, która wspiera wszelkie inicjatywy, mające na celu poprawę możliwości opieki nad nowonarodzonym dzieckiem.  

Dr n. med. Krystyna Bober-Olesińska

Kierownik Kliniki Neonatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista neonatologii oraz anestezjologii i intensywnej terapii, przewodnicząca Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

Od 25 lat zajmuje się problemami intensywnej terapii noworodków. Autorka prac dotyczących intensywnej terapii noworodka z zakresu terapii oddechowej, zakażeń i żywienia noworodków. Współautorka „Standardów opieki nad noworodkiem w Polsce ”. W Klinice Neonatologii prowadzone są szkolenia z zakresu nieinwazyjnej terapii oddechowej.    

Dr n. med Justyna Tołłoczko

Pediatra-neonatolog. Asystentka w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM.

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Autorka prac na temat żółtaczek okresu noworodkowego, późnych wcześniaków oraz noworodków matek chorych na cukrzycę. Współautorka standardów postępowania w okresie noworodkowym Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego dotyczących żółtaczek noworodków.

Dr n. med. Paweł Krajewski

Kierownik Oddziału Neonatologii Specjalistycznego Szpitala Pro-Familia w Łodzi. 

Specjalista z anestezjologii i intensywnej terapii i neonatologii. Od 1990 roku pracowałem w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii Instytutu Pediatrii AM w Łodzi. W roku 2004 roku rozpocząłem prace Klinice Perinatologii I Katedry Ginekologii i Położnictwa, na stanowisku ordynatora Oddziału Neonatologii a od 2012 roku pełniłem obowiązki Kierownika Kliniki Neonatologii I Katedry Położnictwa i Ginekologii UM w Łodzi. W latach 2013-2015 Klinika którą kierowałem była członkiem Vermont Oxford Network. Jestem autorem lub współautorem ponad 140 publikacji, wystąpień zjazdowych, plakatów, streszczeń, prac naukowych i poglądowych oraz rozdziału w książce. W trakcie swojej pracy zawodowej odbyłem staże zagraniczne na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie, Columbia Presbyterian  Medical Center, Nowy York , RJMS University Hospital Belfast

Dr hab. n. med. Tomasz Szczapa

Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Pediatra i neonatolog, kierownik Pracowni Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Noworodka. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Krajowy dyrektor kursów resuscytacji noworodka Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC NLS) oraz kierownik grupy roboczej ds. NLS Polskiej Rady Resuscytacji. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi m.in. optymalizacji wsparcia oddechowego, monitorowania oraz resuscytacji noworodka.

Dr hab. n. med. Jan Mazela

Kierownik Kliniki Zakażeń Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

W latach 1995 do 1998 roku przebywał na stażu (fellowship) z zakresu Neonatologii w Centrum Medycznym Uniwersytetu Illinois w Chicago. Od 1998 do 2000 roku pełnił funkcję konsultanta Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w ramach projektu OBSQID. W tym okresie ukończył kurs organizacji opieki okołoporodowej oraz transportu noworodka „EUROPET” organizowany przez WHO. Od 2002 do 2005 roku pełnił funkcję krajowego koordynatora 5. Ramowego Programu Unii Europejskiej: Models of Organising Access to Intensive Care for Very Preterm Births: A study of 10 European Regional Health Systems – MOSAIC. W latach 2006-2010 przebywał w USA gdzie pracował w Discovery Laboratories, na Uniwersytecie Temple w Filadelfii oraz Uniwersytecie Loma Linda w Kalifornii, prowadząc badania nad dotchawiczymi metodami podawania surfaktantów. Podczas tego pobytu stworzył prototypy urządzenia do podawania aerozoli pacjentom mechanicznie wentylowanym. Po recenzji wniosku patentowego w roku 2009 Światowa Organizacja Własności Intelektualnej opublikowała patent urządzenia: „Ventilation Circuit Adaptor and Proximal Aerosol Delivery System”, który jest znany pod nazwą Afectair. Od roku 2013 objął kierownictwo Kliniki Zakażeń Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz rozpoczął badania nad mikrobiomem jelita noworodków i ich wpływem na dalszy rozwój dzieci. Od roku 2015 współpracuje ściśle z Instytutem Mikroekologii oraz Norwegian University of Life Sciences w zakresie diagnostyki i leczenia dzieci z IgE niezależną nietolerancją i zespołami dysbiozy jelitowej. W roku 2016 został kierownikiem Pracowni Mikrobioty i Żywienia, która została powołana decyzją JM Rektora UMP. W roku 2011 wyjechał na Uniwersytet Loma Linda gdzie otrzymał status Profesora Wizytującego. W roku 2016 otrzymał Pierwszą Nagrodę za najciekawsze badanie prezentowane podczas Union of European Neonatal and Perinatal Societies (UENPS) w Walencji.

Zainteresowania zawodowe dr J. Mazeli dotyczą problemów noworodków z niewydolnością oddechową szczególnie grupy z bardzo małą i ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała, terapii wziewnych, szczepień noworodków z małą masą ciała, diagnostyki ultrasonograficznej OUN, dalszego rozwoju psychoruchowego, żywienia i roli mikrobioty przewodu pokarmowego oraz wpływu nikotyny na rozwój płodu i noworodka.

Dr n. med. Dariusz Madajczak

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii, Warszawski Uniwersytet  Medyczny

Specjalista pediatrii i neonatologii z ponad 20 letnim stażem. Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Członek Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Prelegent zajęć dydaktycznych ze studentami Wydziału Lekarskiego (Warszawski Uniwersytet Medyczny). Prowadzi specjalistyczne kurs z resuscytacji noworodka dla pielęgniarek i położnych. Doświadczenie naukowe zdobywał m. in. podczas zagranicznych szkoleń podyplomowych - IPOKRaTES Foundation Clinical Seminar (Tbilisi, Parma, Madryt, Padwa). Współautor licznych publikacji i referatów o tematyce wcześniactwa i neonatologii.

Zobacz także

E-neonatologiachiesi.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij więcej, aby dowiedzieć się więcej polityce prywatności i plikach cookie.
×